ค้นหาราคาสินค้า
Network Solutions
Enterprise Solution
Wireless Security & Management
Fiber Optic Cable
Fiber Optic Accessories
Telecom Cabling
LAN Cabling
Rack & Accessories
Assembly Line
SMARTCARE
FAQ
 
 
1 Online
 
MVT Website Counter
Website Visitor
 
 
Untitled Document
 

เมื่อมองถึงปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า บทบาทของระบบเครือข่ายจะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กรและทุกหน่วยงาน ดังนั้นปัจจุบันจึงมีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายเกิดขึ้นมากมาย โดย MVT ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานนั้นเช่นกัน แต่สิ่งที่ MVT ให้กับลูกค้าภายใต้บริการ Smartcare นั้น ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานให้คำปรึกษาเท่านั้น แต่ได้รวมถึงมาตรฐานการให้บริการก่อนและหลังการขาย ด้วยบริการจากวิศวกรผู้มีความชำนาญด้านการดูแลระบบและอุปกรณ์เครือข่าย ที่รู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขตามมาตรฐานการวางระบบเครือข่ายในระดับสากล....


 
  COPYRIGHT © 2005 MVT COMMUNICATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED