ค้นหาราคาสินค้า
Network Solutions
Enterprise Solution
Wireless Security & Management
Fiber Optic Cable
Fiber Optic Accessories
Telecom Cabling
LAN Cabling
Rack & Accessories
Assembly Line
SMARTCARE
FAQ
 
 
1 Online
 
MVT Website Counter
Website Visitor
 
 
Untitled Document
 
MVT Assembly Line เป็นส่วนหนึ่งของแผนก Product Assembly ของบริษัท เอ็ม. วี. ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของลูกค้า ด้วยการนำเข้าเครื่องมือและเครื่องทดสอบที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล โดยปัจจุบัน สายการผลิตของบริษัทฯ สามารถรองรับกระบวนการผลิตและประกอบสายใยแก้วนำแสงที่เป็นสายชนิด Patch Cord และ Pigtail กับ Connector ทั้งในแบบ FC, ST และ SC ขณะที่ส่วนหน้าตัดของปลาย Connector จะผลิตเฉพาะแบบ PC, SPC และ UPC นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการทดสอบอุปกรณ์ Fiber Optic Cabling ต่างๆ ด้วยเครื่องที่ทันสมัย และสามารถวัดค่าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลของโลก
 
 
บริษัทฯ ได้มีการนำเข้าเครื่องมือและเครื่องทดสอบที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล โดยได้นำเครื่อง Ferometer ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบ Connector ในระบบ 3 มิติ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท มาใช้ในการตรวจสอบ connector ที่ประกอบขึ้น ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไม่ทดสอบ เนื่องจากมีต้นทุนที่สูง
 
 

ทั้งนี้ จากความพร้อมทั้งในส่วนของอุปกรณ์และกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ทำให้ MVT สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า   รวมถึงยังสามารถให้บริการทดสอบอุปกรณ์  Fiber Optic Cabling ต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย   และสามารถวัดค่าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลของโลก

 

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตสาย Patch Cord และ Pigtail (FC/SC/ST)
Polishing Machine สำหรับขัดหัว Connector
Micro Scope สำหรับตรวจสอบคุณลักษณะภายนอก ที่มีกำลังขยายภาพถึง 400 เท่า
Ferometer สำหรับตรวจสอบ Connector ในระบบ 3 มิติ
Lost Test Set สำหรับทดสอบค่า Return Loss และ Insertion Loss ฯลฯ
Power Meter
 
 
  COPYRIGHT © 2005 MVT COMMUNICATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED